JUDr. Barbora Daňková

advokátka


O mně

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2014, v roce 2015 jsem úspěšně složila státní rigorózní zkoušku, na základě které mi byl udělen titul JUDr. Od roku 2016 působím jako samostatná advokátka v Olomouci a v Praze.

Základní údaje

JUDr. Barbora Daňková, advokátka

Evidenční číslo ČAK: 16028

IČ: 03658392

Ve své advokátní praxi se zaměřuji zejména na oblast práva soukromého jako je právo občanské, rodinné a pracovní. Jsem taktéž členkou Unie rodinných advokátů a mám zkušenosti se zastupováním klientů i ve věcech mezinárodních. Věřím, že právo na spravedlivý proces má být zaručeno každému oprávněnému subjektu bez ohledu na hranice.

Další informace:

Případné spory mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) je možné projednat také v mimosoudním řízení před Českou advokátní komorou, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČO: 66000777. Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz, kde naleznete veškeré další informace.